GIỚI THIỆU

CSC Edu là công ty thành viên chuyên trách các hoạt động liên quan đến giáo dục của CSC Việt Nam. CSC Edu mang đến các giải pháp tổng thể về đào tạo cho các khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Đồng thời, CSC Edu cũng cung cấp các dịch vụ tư vấn hoạt động quản lý toàn diện cho khách hàng, mang lại lợi ích trực tiếp cho các doanh nghiệp, tổ chức từ việc kết hợp tri thức quản lý, nhân lực quốc tế và kinh nghiệm thực tiễn tại Việt Nam.

Newsletter

Để lại email của bạn theo mẫu dưới đây để nhận được những tin tức cập nhật mới nhất về kinh doanh, kiến thức chuyên môn và các tài liệu hữu ích sản xuất bởi CSCedu

messenger-link
hotline
zalo-link